ประโยชน์ของ ctp crm

ctp crm คืออะไร....

คือระบบ Marketing ที่ช่วยเพิ่มยอดขายผ่านช่องทาง Online

คือระบบ CRM เก็บฐานข้อมูลลูกค้าและต่อยอดให้ธุรกิจของคุณในอนาคต

คือระบบ Royalty Program เปลี่ยนลูกค้าขาจรให้มาเป็นลูกค้าขาประจำโดยการให้คะแนนเพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำ

โดยทั้งหมดนี้อยู่รวมใน Platform เดียวกัน!!!!

ประโยชน์ของ ctp crm….

              คือการเปลี่ยนจากการสมัครสมาชิกแบบเดิมเป็น ระบบ Digital  ที่จะทำให้ทุกๆ ธุรกิจ มียอดขายเพิ่มขึ้น และยังสามารถใช้งานได้กับ Social Media  นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนผ่านทาง LINE ในทุกๆ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้งานใน Platform  ทำให้มีฐาน database ของลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยที่เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องลงทุนเองเพื่อสร้าง Platform ขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาและเม็ดเงินมหาศาลกว่าจะได้แบบที่ตรงต่อความต้องการ ctp crm รวมทุกอย่างที่เจ้าของธุรกิจต้องการไว้ใน Platform เดียวในราคาที่แสนจะคุ้มค่า ทั้งนี้สามารถดึงฐานข้อมูลที่มีออกมาเป็น Excel เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การจัดโปรโมชั่นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ctp crm ยังสามารถจัดโปรโมชั่นได้แบบ Real Time เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการ และยังสามารถจัดการ Stock สินค้าของร้านได้อย่างลงตัว ctp crm มีหลากหลาย Feature ให้เลือกใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละธุรกิจอีกด้วย…

👉🏻ช่องทางการติดต่อเรา